• FELDSPAT

    Cam, seramik ve boya sanayisinde kullanılan bir ham maddedir. Türkiye’nin feldspat rezervi dünya rezervinin % 10’u kadardır. Önemli yataklar Demirci (Manisa), Si­mav (Kütahya), Çine (Aydın) ve Milas (Muğla) yöresin- dedir. Türkiye feldspat üretiminin % 90’ını ihraç eder.

    Feldspatlar ; potasyum, sodyum, kalsiyum, nadiren baryumlu alüminyum silikatlar olup en önemli mineral grubunu oluştururlar. Çamurlarda belli bir pişme sıcaklığına çıkıldığı zaman, çamurları pekiştirerek, eriticilik özelliğini gösterir. Aynı şekilde sırlarda da kullanılan çok önemli bir eriticidir. Saf potasyum feldspatın (ortoklas) erime sıcaklığı 1170 C, sodyum feldspatın (albit) ise 1120 C dir. Ancak potasyum feldspatın tam erime sıcaklığı yaklaşık 1280 C dolayına ulaşmaktadır. Bu da potasyum feldspatın geniş bir erime aralığına sahip olduğunu gösterir. Bu nedenle, özellikle porselen çamurlarında potasyum feldspatın daha fazla kullanma alanı bulur.Beyaz seramiklerin yapımında feldspatlar, bünye pişirildiğinde sıvı oluşumunu sağlayarak, sinterleme sıcaklığının düşürülmesi amacıyla kullanılır. Fırın rejimini belirleyen en önemli hammaddedir. Kullanılan feldspatın türü ve miktarı, pişme sırasında bünyenin camlaşma derecesini kontrol eder ve ürünün fırında istenen camlaşma derecesinde çıkmasını sağlarlar. Feldspatların eritici özelliğine etki eden faktörler arasında silika içeriği, bünye bileşimi ve daha önemli olarak toplam alkali içeriği ile Na20, K20, Li20 gibi alkali oksitlerin oranları etkilidir. Feldspatların ince öğütülmesi, pişme renklerinin beyaz olması gerekir.

    Feldspat cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılan önemli bir endüstriyel ham maddedir.