• BAKIR

  Atom numarası 29, yoğunluğu 8.93 olan, 1083 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest ya da bileşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element, simgesi Cu'dur.

  Bakır , 1B geçiş grubu elementi. Kıbrıs’ta kaynakları bolca rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprus kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. Simyacılar tarafından Venüs aynası ile gösterilmiştir.

  Bakırın önemi, başlıca üç nedenden kaynaklanmaktadır:

  1. Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi,

  2. Elektriği diğer bütün metaller içinde gümüşten sonra en iyi ileten metal olması,

  3. Endüstriyel önemi yüksek, pirinç, bronz gibi alaşımlar yapmasıdır.

  *Elektrik ve elektronik sanayi:

  Termik (kömür, fuel-oil, motorin, doğalgaz, jeotermal), hidrolik ve nükleer gibi çeşitli enerjilerden yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi, genelde uzun mesafelere iletilir; şehir ve köy gibi yerleşim bölgelerine, sanayi tesislerine dağıtılır ve buralarda tüketilir. Çıplak iletkenler, baralar, yalıtılmış hava hattı ve yeraltı güç kabloları ve ek malzemeleri elektrik enerjisi iletim ve dağıtımının başlıca elemanlarıdır. Yakın zamana kadar, elektrik enerji iletim ve dağıtımında, bakır, uygun özellikleri nedeni ile bu alandaki ana iletken malzemesi olmuştu. Bakır, yüksek elektrik geçirgenliği, işlenebilme ve mekaniksel özellikleri iyi olan bir metaldir. Gümüşten sonra en iyi iletken metal bakırdır.

         *İnşaat Sanayii:

  Bakır,inşaatlarda beton, kiriş ve yüzeylerin güçlendirilmesinde kullanılır.

  Ulaşım Sanayii

  Kimya

  *Kuyumculuk:

  Bakır,dünyada çok bulunan bir madde olduğu için takı yapımında da kullanılır.

          *Boya sanayii